logoDomki wypoczynkowe w Krasnobrodzie przy zalewie ikona facebooka

Mapka dojazdu do Leśnego Raju

Get In Touch

Leśny Raj Domki Wypoczynkowe

ul. Sikorskiego 40,
22-440 Krasnobród


tel. +48 601 190 155
fax. (84) 660 70 71
rezerwacje w godzinach od 9.00 do 19.00

email: lesnyraj@poczta.fm

VeloBank S.A
58 1560 0013 2354 2902 5000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać:
imię i nazwisko,
termin przyjazdu
oraz jaki domek chcą Państwo wynająć np. 5-osobowyInformacja RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych tj. podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Marcin Łepik.
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: lesnyraj@poczta.fm lub pisemnie na następujący adres: ul. Sikorskiego 40, 22-440 Krasnobród oraz telefonicznie +48 601 190 155.

Dane będą przetwarzane w celu:

  • przedstawienia oferty której celem jest późniejsze zawarcie umowy usług między stronami (art. 6 ust. 1) RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy.